Resum de projecte per a campanya promocional que no va arribar a finalitzar-se. Realitzat per Noemí Piedras i Orna.

Els animals van ser tractats amb la màxima cura i respecte abans, durant i després del rodatge.